Bouwteck werkt niet met vooraf vastgestelde tarieven. Omdat elk project anders is, wordt voor elk project persoonlijk bekeken wat voor prijs Bouwteck kan aanbieden, hierdoor heeft u altijd een persoonlijk opgemaakte prijs.

Door uw wensen duidelijk in kaart te brengen, zal er normaliter een eerste gesprek plaats vinden.
In dit gesprek kunt u duidelijk maken wat uw wensen en verwachtingen zijn en Bouwteck kan duidelijk in beeld krijgen wat voor tekening u nodig zult hebt. Aan de hand van deze informatie wordt vervolgens een prijs opgemaakt.

Weet u nog niet precies wat u wilt? En u bent bang om al direct hoge kosten te maken? Dit is natuurlijk heel begrijpelijk… Vandaar dat wij vaak eerst een schetsplan maken. Deze kan low-budget worden opgesteld, aangezien hierbij het tekenwerk nog niet gedetailleerd hoeft te worden opgetekend. Bovendien voorkomt het vaak onduidelijkheden en ­kan er nog eens goed nagedacht worden of het ontwerp ook werkelijk het gene is dat u voor ogen heeft.

Het vaste honorarium voor tekenwerk is slechts €30,- (excl. btw) afhankelijk van de opdracht wordt een inschatting gemaakt hoeveel uur er aan besteed wordt. Aanpassingen aan tekenwerkzaamheden worden normaliter apart in rekening gebracht tenzij anders overeengekomen. In de voorwaarden die u ook kunt vinden op de website, komt dit uitgebreid aan de orde.