Werkzaamheden

Bouwteck bied een breed scala aan verschillende werkzaamheden.
Voordat bepaald kan worden wat u exact nodig heeft, zal er een gesprek plaats vinden.
Hierin wordt duidelijk welke vergunning & tekeningen u nodig zal hebben.
Er zijn een aantal verschillende typen bouwtekeningen te onderscheiden.
Deze verschillende typen worden hieronder toegelicht.

Bestekstekeningen:
De bestektekening is bedoeld voor het aanvragen van een vergunningsaanvraag.
Deze tekening zal samen met (indien nodig) andere documenten naar de gemeente worden verstuurd.
Gemeenten toetsen deze bouwtekening aan welstandseisen en het bestemmingsplan van uw gemeente.
En brengen vervolgens een advies uit over het bouwplan.

Wanneer het bouwwerk voldoet aan de wensen van de gemeente wordt de bouwvergunningsaanvraag verleend.
Een bestekstekening bestaat uit de volgende elementen:

Plattegronden
Aanzichten
Doorsneden
Situering
Funderingsplattegrond
Begane grondvloer
Verdiepingsplan
Kapplan
Detaillering (constructie tekening)

Werktekeningen:
Een ander type tekening is de werktekening.
Deze tekeningen worden voornamelijk gebruikt door een (onder-) aannemer bij de bouw.
Of door een leverancier van specifieke bouw onderdelen, denk hierbij aan; kozijnen, raam systemen, trappen, keukens en dergelijke.
Maar ook bij constructie onderdelen van een gebouw; zoals staalconstructies, gebintwerken of houtskeletbouw.
Wanneer er gekozen wordt voor deze typen constructie, is de foutmarge erg klein en is een goede werktekening geen overbodige luxe.
Werktekeningen zijn bedoeld om controles te kunnen uitvoeren tijdens de uitvoering en foutieve maten te voorkomen.

Soms kan een bouwwerk zonder vergunning gebouwd worden, en is er dus geen bestektekening nodig.
Dit worden ook wel ‘vergunningsvrije’ bouwwerken genoemd.

Toch is het meestal nodig om een bouwtekening te maken, ook wanneer een vergunning niet aangevraagd. hoeft te worden.
Je wilt immers niet dat tijdens de bouw maten niet blijken te kloppen, of dat er niet de juiste hoeveelheden materiaal zijn besteld.
Met een goede werktekening, is duidelijk vastgelegd hoe het bouwwerk moet worden gerealiseerd en voorkom je problemen.
Wat exact in deze tekening wordt opgenomen is afhankelijk van u, en zal naar een gesprek duidelijk worden.

3D-tekeningen:
Het blijft altijd lastig om voor te kunnen stellen hoe uw plan er uit gaat zien.
Een 3D-tekening biedt hierbij een helpende hand.
Er zijn heel veel verschillende mogelijkheden met 3D-modellering.
Hieronder worden een aantal mogelijkheden opgenoemd.

Tekening van bovenaf, ook wel helikopterview genoemd
Tekeningen van gevelaanzichten in 3D
Interieurtekeningen
Tuinplannen, waarbij een bestaande woning in de nieuwe omgeving kan worden bekeken.

Constructie:
Bij de grotere bouwwerken is naast een bouwvergunning ook een constructieberekening nodig.
Bouwteck levert, in samenwerking met constructie adviesbureau F. Wiggers, deze berekeningen voor u.

Ook zijn er mogelijkheden, m.b.t. bodemonderzoeken, EPC-berekeningen, vuurlastberekening, bouwbesluittoetsingen & interieuradvies.
Zo hoeft u niet allemaal verschillende partijen te benaderen en kunnen bedrijven de verantwoordelijkheid niet afschuiven op anderen.
Bouwteck is uw geschikte partner, in goed overleg is veel mogelijk!