Bestektekeningen

Bestekstekeningen:
De bestektekening is bedoeld voor het aanvragen van een vergunningsaanvraag.
Deze tekening zal samen met (indien nodig) andere documenten naar de gemeente worden verstuurd.
Gemeenten toetsen deze bouwtekening aan welstandseisen en het bestemmingsplan van uw gemeente.
En brengen vervolgens een advies uit over het bouwplan.

Wanneer het bouwwerk voldoet aan de wensen van de gemeente wordt de bouwvergunningsaanvraag verleend.
Een bestekstekening bestaat uit de volgende elementen:

Plattegronden
Aanzichten
Doorsneden
Situering
Funderingsplattegrond
Begane grondvloer
Verdiepingsplan
Kapplan
Detaillering (constructie tekening)